Kolaudace Havířská 21

01.07.2020

Havířská 21 dokončena, zkolaudována, pronajata. Více fotografií případně přímo u projektu zde.

Tímto děkujeme všem, kdo se na realizaci podíleli. Jmenovitě bychom chtěli zmínit následující:

- Ing. Petr Dvořák, projektant (stavební povolení)

- Ing. Tomáš Emmer, projektant (realizace)

- Ing. Arch. Jiří Mika, architekt (realizace)

- Mgr. Jana Laubová, vedoucí oddělení památkové péče, Jihlava (památkový dohled, pomoc s realiazací)

- Mgr. Jiří Neubert, NPÚ v Telči (památkový dohled, pomoc s realizací)

A také všem, kteří přiložili svoji ruku k dílu, a těch nebylo málo.