Polenská, Jihlava

Projekt výstavby terasovitých rodinných domů

Na Polenské ulici v Jihlavě připravujeme velice zajímavý projekt terasovitých rodinných domů. Jiho-západní orientace pozemku, velice svažitý terén a výhled na zahrádkářskou kolonii Kalvárie je z architektonického hlediska velká příležitost k vytvoření mimořádného bydlení.

Projekt předpokládá vytvoření chodníku podél ulice Polenská, který by této lokalitě přidal na bezpečnosti. V úrovni stávající silnice Polenská by byla do svahu zahloubena parkovací stání (na vizualizaci modře), vyřešil by se tak jejich nedostatek v lokalitě a zároveň by tato technická úroveň zachytila většinu hluku z projíždějících aut. Těšíme se na další postup ve zpracování studie.