Zahájení stavebního řízení na rekonstrukci bytového domu Havířská 21, Jihlava

27.10.2017

Přes léto se nám podařilo dokončit projektovou dokumentaci na rekonstrukci památkově chráněného domu na Havířské 21 v Jihlavě a nyní je již žádost o vydání stavebního povolení na stavebním úřadě. 

S památkovým ústavem se nám podařilo dojednat takový záměr, se kterým jsou spokojeny obě strany, což byla jedna z našich hlavních obav. Držme si tedy palce a doufejme, že se stavebními pracemi budeme moci začít ještě před koncem tohoto roku. 

Jak je vidět z přiloženého obrázku, dolaďování detailů bylo poměrně intenzivní a tímto bychom chtěli poděkovat celému projekčnímu týmu.