Výměna dřevěných stropů Havířská, Jihlava

12.10.2018

Po odhalení dřevěných stropů na památkově chráněném domě na Havířské 21 v Jihlavě tesař zjistil, že jsou stropy ve špatném stavu a bude třeba trámy a prkenný záklop vyměnit. Do konce listopadu by celá konstrukce mohla být opravena.