Vydané stavební povolení na Telečskou 28 v Jihlavě potvrzeno krajským úřadem v odvolacím řízení

27.10.2017

Již více než dva roky řešíme stavební povolení na přestavbu rodinného domu na Telečské 28 v Jihlavě na bytový dům o sedmi bytových jednotkách. Přes různé komplikace tento týden Krajský úřad v Jihlavě potvrdil souhlasné stanovisko stavebního úřadu. Čekáme nyní ještě na nabytí právní moci tohoto rozhodnutí a následně bychom měli zahájit rekonstrukci objektu.

Když začneme se stavebními pracemi v průběhu listopadu a vše půjde dobře, mohli bychom uvítat nové nájemníky ke konci dalšího léta.