Studie dokončení rekonstrukce a půdní vestavba Čajkovského 38, Jihlava

10.07.2020

Na rok 2021 připravujeme dokončení rekonstrukce této památkově chráněné budovy včetně rozšíření o půdní vestavbu. Mělo by také dojít k posunutí hlavního vchodu, úpravě dvorku a výměně oken za špaletová ven otevíravá.

V březnu 2020 byla dokončena první fáze rekonstrukce, a to vnitřní úpravy a mírná oprava fasády a oken.