Projekt Havlíčkova 109 - "škola"

06.03.2019

Byl to lítý boj, ale nakonec zvítězila varianta nepřistavovat dodatečná tři podlaží a ponechat dům ve stávajících obrysech. Hlavní důvody byly dva - málo dimenzované základy a nemožnost vytvoření dodatečných parkovacích míst pro nové jednotky v nástavbě. 

Ve finální variantě na zhruba 1.500 m2 pracujeme se 72 obytnými místnostmi ve 32 bytových jednotkách (průměrně kolem 45 m2 a většina v uspořádání 2+kk nebo 3+kk), 22 balkony a 18 parkovacími stáními ve 2 úrovních garáže a s 1 výtahem a 0,5 zahrady a hodně zaokrouhleně se bude jednat o projekt za 0,1 mld. Kč. 

Níže pár obrázků z projektu.