Pár fotek z dokončených bytů na Brněnské 10, Jihlava

01.03.2022

V nejbližších dnech budou dokončeny další dva byty a následně předány nájemníkům. 

Aktualizace: doplněno fotografie z dalších dvou dokončených bytů (11.3.2022)