Inženýrsko-geologický průzkum Horní Kosov

06.10.2020

V rozvojové oblasti Horního Kosova mezi ulicemi Kaštanová, Stříbrná a Vrchlického, kde plánujeme výstavbu rodinných a bytových domů probíhá inženýrsko-geologický průzkum pro zhodnocení podkladních vrstev. 

Průzkum spočívá v několika vrtech, podle kterých se zanalyzuje skladba pod povrchem pozemku. Vrty jsou dostatečně hluboké, aby bylo možné prozkoumat nejen složení horniny, která se bude odstraňovat z důvodu výkopových prací, ale především aby se prověřila skladba hlouběji pod základovou spárou. Na základě výsledků IG průzkumu bude navrženo konkrétní řešení založení základů plánovaných staveb tak, aby byla zajištěna řádná statika budov.


Děkujeme https://secenivysocina.cz/ za přípravu - posekání areálu včetně příkrých svahů svahovou sekačkou na dálkové ovládání.

Ilustrační foto: secenivysocina.cz