Dokončení rekonstrukce Na Maninách 34, Praha 7 - Holešovice a předání nájemníkům

10.09.2017

V poměrně krátkém čase se nám podařilo dokončit částečnou rekonstrukci bytu Na Maninách 34 v Praze 7 - Holešovicích a rovnou ho předat novým nájemníkům. Ke konci rekonstrukce jsme se potýkali s menšími obtížemi, ale i ty se nakonec podařilo vyřešit a byt předat včas. 

Bohužel se jen zdržela dodávka nových interiérových dveří, které by měly nahradit poslední pozůstatek původního stavu. Elegantní a moderní šedý design příčného dubu by měl pěkně doplnit celkové příjemné vyznění bytu. 

V galerii zde si můžete prohlédnout srovnání původního a nového stavu.