Čajkovského 35, Jihlava, komerční objekt   250 m2
Sem vložte podnadpis

Čajkovského 35, Jihlava

Dokončujeme koupi tohoto zajímavého komerčního objektu vhodného na přestavbu na bytový dům. Převzetí by mělo být dokončeno v lednu 2020, stavební práce by měly být započaty v létě a dokončeno by mělo být v prosinci 2020. 

Brzy očekávejte nové informace a nákresy / vizualizace.